Vyhľadať certifikát
I.CA v zmysle zákona o elektronickom podpise a svojich certifikačných poriadkov archivuje všetky ňou vydané komerčné a kvalifikované certifikáty. DTCA umožňuje na tejto stránke vyhľadávať tieto certifikáty. Je možné tu nájsť všetky komerčné certifikáty, pri ktorých ich držiteľ nezakázal ich zverejnenie a všetky kvalifikované certifikáty. Testovacie certifikáty vyhľadávať nemožno.

Vyhľadať komerčný certifikát (osobný alebo pre server)
Vyhľadať kvalifikovaný certifikát

Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.