Vyhľadať zoznam zrušených certifikátov
DTCA v zmysle zákona o elektronickom podpise a svojich certifikačných poriadkov archivuje všetky ňou vydané zoznamy zrušených komerčných a kvalifikovaných certifikátov. DTCA umožňuje na tejto stránke vyhľadávať tieto zoznamy. Pre testovacie certifikáty DTCA zoznamy zrušených certifikátov nevydáva.

Komerčné certifikáty

Algoritmus SHA-1

Zoznamy zrušených certifikátov vydaných do do 15.10.2004
Zoznamy zrušených certifikátov vydaných od 16.10.2004

Algoritmus SHA-2

Zoznamy zrušených komerčných certifikátov

Kvalifikované certifikáty

Algoritmus SHA-1

Zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov vydaných do 30.6.2005
Zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov vydaných od 30.6.2005

Algoritmus SHA-2

Zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.