Obnova certifikátu
Ak sa blíži dátum uplynutia platnosti Vášho certifikátu a máte záujem využívať ho naďalej, je potrebné vykonať obnovu Vášho certifikátu. Pri obnove Vám bude vydaný nový - následný - certifikát, obsahom a funkčne zhodný s Vašim pôvodným certifikátom. Ide však o nový certifikát, ktorý je viazaný na novo vygenerované kľúče. Po prevzatí následného certifikátu je preto nutné zmeniť nastavenie Vašich informačných systémov tak, aby začali používať Váš nový certifikát - napr. nastaviť ho ako podpisový certifikát, publikovať certifikát do adresára Vašej organizácie a podobne. V prípade nejasností sa obráťte na Vášho administrátora systému.

O vydanie následného certifikátu je nutné požiadať elektronickou cestou. Presný postup obnovy certifikátu Vám bude doručený v správe elektronickej pošty, zaslanej automaticky 21 a 7 dní pred uplynutím doby jeho platnosti.

Certifikátu, ktorému už uplynula doba platnosti alebo bol predčasne zrušený, nemožno obnoviť platnosť. Preto je nutné o vydanie následného certifikátu požiadať pred uplynutím doby platnosti pôvodného certifikátu. V prípade, že platnosť Vášho certifikátu uz uplynula, je potrebné požiadať o vydanie nového certifikátu rovnakým spôsobom ako pri prvom certifikáte a návštíviť registračnú autoritu. Rovnako nie je možné zmeniť dobu platnosti už existujúceho certifikátu. Testovacie certifikáty nemožno obnoviť.

Certifikačné poriadky
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.