Vytvoriť žiadosť o certifikát
Žiadosť o certifikát je elektronický dokument v štandardizovanom formáte, obsahujúci Váš verejný kľúč a údaje, ktoré žiadate vložiť do certifikátu. Pre vydanie akéhokoľvek certifikátu je nutné predložiť žiadosť, ktorú ste si vytvorili nástrojmi na tejto stránke, alebo iným nástrojom. Vytváranie žiadostí pomocou týchto stránok je určené len pre používateľov operačných systémov Microsoft Windows (XP SP3, Vista, 7). Ak používate iný operačný systém ako Microsoft Windows, musíte použiť nástroje vo Vašom systéme. Viac o generovaní žiadostí v rôznych systémoch sa môžete dočítať na stránke Tvorba žiadostí o certifikát, v príručke k Vášmu systému alebo od Vášeho systémového administrátora.

Vyberte si o aký typ certifikátu chcete požiadať a aká je vaša úroveň zručnosti. Ak nemáte dostatočné skúsenosti s touto technológiou nepoužívajte úroveň "Expert". Pred vytváraním žiadosti si podrobne preštudujte, aké sú požiadavky na naplnenie položiek žiadosti pre vybraný typ certifikátu v príslušnom postupe pre získanie certifikátu alebo certifikačnom poriadku. Ak chcete používať certifikát v niektorom z bežiacich rozsiahlych projektov, odporúčame Vám preštudovať si Informácie o projektoch a kontaktovať správcu alebo prevádzkovateľa projektu, keďže na takéto certifikáty môžu byť kladené ďalšie obmedzenia.

Žiadosť o kvalifikovaný certifikát sa musí generovať na bezpečnom zariadení, t.j. čipovej karte alebo USB tokene. Pri vypĺňaní formulára žiadosti o kvalifikovaný certifikát musíte mať čipovú kartu zasunutú v čítačke, resp. token v USB porte, a položku Typ kľúča vo formulári nastaviť na SecureStore CSP (v prípade karty), resp. Datakey RSA CSP (v prípade USB tokenu).

Komerčný certifikát

Vytvoriť žiadosť

Kvalifikovaný certifikát

Vytvoriť žiadosť

Testovací certifikát

Vytvoriť žiadosť

Komerčný certifikát pre server

Žiadosť je potrebné vygenerovať príslušnými nástrojmi Vášho serveru. Bližie informácie o postupe generovania žiadosti môžete nájsť v návodoch.
Tvorba žiadostí
Postupy pre získanie certifikátu
Certifikačné poriadky
Informácie o projektoch
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.