Zrušiť certifikát
Platnosť komerčného alebo kvalifikovaného certifikátu je možné ukončiť i predčasne - teda pred časom uplynutia doby jeho platnosti. Držiteľ certifikátu (v prípade zamestnaneckého certifikátu aj zamestnávateľ) má pre tento účel právo požiadať kedykoľvek o zrušenie certifikátu. Možete tak urobiť podaním žiadosti na registračnej autorite alebo zaslaním žiadosti do DTCA, najjednoduchšie však on-line prostredníctvom týchto stránok. Po zrušení certifikátu nebude možné tento certifikát ďalej používať pre účely vytvárania elektronických podpisov, šifrovania resp. iné učely, pre ktoré bol vydaný. Certifikát je nutné zrušiť najmä v prípade, ak sa Váš súkromný kľúč dostal mimo Vašej kontroly, bol prezradený, zmenili sa údaje uvedené v certifikáte alebo zaniklo oprávnenie držiteľa certifikátu s ním narábať. Po zrušení certifikátu nie je možné jeho platnosť obnoviť, ani vydať následný certifikát.

Zvoľte si aký typ certifikátu chcete zrušiť. Pre on-line zrušenie certifikátu budete potrebovať heslo, ktoré ste si zvolili pri podaní žiadosti o tento certifikat. Heslo je uvedené v protokole o vydaní certifikátu. Ak toto heslo neviete, musíte použiť iný spôsob zrušenia certifikátu.

Zrušiť komerčný certifikát (osobný alebo pre server)
Zrušiť kvalifikovaný certifikát

Testovacie certifikáty nemožno zrušiť.

Certifikačné poriadky
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.