Certifikáty certifikačnej autority
DTCA je poskytovateľom certifikátov vydávaných akreditovanou certifikačnou autoritou První certifikační autorita, a.s., Praha (I.CA) . Pre používanie certifikátov a s nimi spojených služieb je nutné vytvoriť pevný bod, od ktorého sa odvíja dôvera, a to na technickej úrovni. Takýmto pevným bodom je koreňový certifikát certifikačnej autority. Užívateľ musí sám rozhodnúť, ktorým certifikačným autoritám dôveruje a inštalovať ich koreňové certifikáty do svojho systému. Vyjadrením dôvery v koreňový certifikát certifikačnej autority užívateľ štandardne vyjadruje dôveru i vo všetky certifikáty ňou vydané. Na tejto stránke nájdete koreňové certifikáty I.CA, používané pri vydávaní rôznych typov certifikátov I.CA. Pred používaním certifikátu určitého typu je nutné nainštalovať si príslušný koreňový certifikát I.CA.

Všetky potrebné certifikáty si môžte stiahnuť zo stránok I.CA. Môžete si stiahnuť aj inštalačný balík, ktorý Vám automaticky nainštaluje všetky koreňové certifikáty I.CA.

Pre inštaláciu jednotlivých certifikátov v systéme MS Windows kliknitne na názov certifikátu, ktorý chcete inštalovať a postupujte podľa zobrazených informácii. V prípade kvalifikovaných certifikátov Vám odporúčame inštalovať priamo balík obsahujúci certifikát I.CA a následne aj koreňový certifikát KCA NBU SR. Ak používate iný systém, konzultujte používateľskú príručku alebo Vášho administrátora systému a stiahnite si certifikát v potrebom formáte. Ďalšie informácie k inštalácii certifikátov nájdete na stránke Inštalácia certifikátov.

Komerčné certifikáty (osobné a serverové)

Pred používanim osobných alebo serverových komerčných certifikátov I.CA je nutné nainštalovať si platný koreňový certifikát I.CA pre oblasť komerčných certifikátov.

Kvalifikované certifikáty

Pred používaním kvalifikovaných certifikátov I.CA je nutné nainštalovať si platný koreňový certifikát koreňovej certifikačnej autority (KCA) Národného bezpečnostného úradu SR a platný kvalifikovaný certifikát I.CA. Autoritatívnym zdrojom pre oba certifikáty je ich vydávateľ - koreňová certifikačná autorita NBU SR. Oba certifikáty môžete získať z domovských stránok I.CA a NBU.

Testovacie certifikaty

Pred používanim testovacích certifikátov I.CA je nutné nainštalovať si platný koreňový certifikát I.CA pre oblasť testovacích certifikátov.
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.