D.Trust Certifikačná Autorita, a.s.

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., (DTCA) je výhradným poskytovateľom certifikačných služieb akreditovanej certifikačnej autority První certifikační autorita, a.s., Praha (I.CA) v Slovenskej republike.

DTCA bola založená spoločnosťami PVT, a.s., Praha, Ditec, a.s., Bratislava a Tatra banka, a.s., Bratislava ( člen finančnej skupiny Raiffeisen Banking Group ) v záujme podpory a rozvoja používania elektronických podpisov na Slovensku. Vo svojej činnosti DTCA úzko spolupracuje so sesterskou První certifikační autoritou (I.CA), a.s., ktorá už dlhší čas vykonáva svoje aktivity v rámci ČR. Pre riešenie špecifických odborných problémov bezpečnosti IT a kryptografie DTCA dlhodobo spolupracuje aj s odborníkmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Riešenia využívajúce technológiu elektronických podpisov majú svoju legislatívnu oporu v prijatom Zákone o elektronickom podpise č. 215/2002 Z.z., ktorý rieši zákonné otázky súvisiace s ich nasadením a používaním v tzv. otvorených systémoch Public Key Infrastructure (PKI).

Profil spoločnosti (1,1 MB)
Osvedčenie o akreditácii
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.