Aktuality

ROZŠIRUJEME PONUKU HARDWARE 4.1.2012

V rámci skvalitňovania našich služieb ponúkame nové mini USB tokeny, které zaisťujú komunikačné rozhranie medzi čipovou kartou a príslušným PC. Výhodou týchto čítačiek je najmä ich veľkosť, multifunkčnosť a jednoduchá inštalácia (plug&play. Viac informácií o týchto HW zariadeniach nájdete tu


PRIPRAVTE SA NA BLÍŽIACE SA ZMENY! 5.10.2011

Oznam pre použžívateľov ZEP na čipových kartách StarCos v.3.0 30.8.2011

Oznamujeme používateľom kariet StarCos v.3.0, že NBU SR predĺžil termín platnosti certifikácie týchto kariet ako bezpečného prostriedku pre tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP) až do termínu 7.8.2016.


DTCA už aj na Facebooku 4.8.2011
Oznam pre použžívateľov ZEP na čipových kartách StarCos v.3.0 20.5.2011

Spoločnosť DTCA, a.s. a I.CA Praha začali konať formálne kroky vo veci predĺženia platnosti certifikátu NBU SR pre karty StarCos v.3.0 na ďalšie obdobie.

Predpokladá sa kladné ukončenie tohto procesu v krátkej dobe. Výsledok bude zverejnený na www.nbusr.sk a tiež na našich stránkach.

S úctou DTCA


2012-től kötelező 18.5.2011

Pozsony. A pénzügyminisztérium szerint minden második polgár él az elektronikus aláírás lehetőségével, számos intézmény egyenesen támogatja, ha az ügyféllel elektronikus úton is kapcsolatot tud tartani, ilyen például a kataszteri hivatal. A szolgáltatásban érintett DTCA társaság szerint 2012-től az áfafizetők számára kötelező lesz az elektronikus aláírás használata. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése 15 percbe kerül, az első évben 65 eurót kell fizetni a használatáért, a következő években már csak 19,90-et - mondta Július Lintner, a DTCA igazgatója.


Článok SITA z akcie DTCA dňa 17.5.2011, na ktorej boli prezentované nové produkty a očakávané povinnosti pre daňové subjekty od r.2012 17.5.2011

Od roku 2012 by mal byť elektronický podpis povinný pre platcov DPH

BRATISLAVA 17. mája - Komunikácia firiem či kontakt s úradmi sa stále viac presúva na internet. Podľa údajov Ministerstva financií SR dnes služby elektronickej verejnej správy využíva každý druhý Slovák. Mnoho inštitúcií zároveň finančne zvýhodňuje tých, ktorí sa rozhodnú komunikovať elektronicky. Až polovicu poplatkov vám napríklad ušetrí elektronická komunikácia s Katastrom nehnuteľností či Obchodným registrom. Podmienkou je zriadenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP), ktorý je dnes už aj na Slovensku nielen dostupným, ale aj cenovo výhodným riešením pre všetkých podnikateľov či živnostníkov. Plánované zmeny v legislatíve navyše urobia z elektronického podpisu nutnosť pre všetkých platcov DPH.

Elektronický podpis, ktorý sa na Slovensku začal používať v roku 2002, je spôsob, akým osoba (či už fyzická, alebo právnická) môže potvrdiť svoj súhlas s dokumentom v elektronickej podobe.

Elektronický podpis zabezpečuje dôveryhodnosť odosielateľa (to znamená, že elektronickú faktúru ste podpísali naozaj vy) a integritu údajov (údaje na elektronickej faktúre na ceste od odosielateľa ku prijímateľovi neboli zmenené). Základný rozdiel medzi zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a "obyčajným" elektronickým podpisom spočíva v tom, že právna váha zaručeného elektronického podpisu (ZEP) je na úrovni vlastnoručného podpisu a používať ho môžete aj pri komunikácii s verejnou správou, kým "obyčajný" elektronický podpis je využívaný zväčša v obchodnom styku a ide o zmluvne dohodnutú podobu autorizácie. Zaručený elektronický podpis (ZEP) prináša pre každého podnikateľa viacero výhod. Už dávno neplatí, že jeho získanie je komplikované a táto služba je málo dostupná. Ako potvrdzujú slová riaditeľa spoločnosti D.Trust Certifikačná Autorita (DTCA) Júliusa Lintnera, podnikateľ dnes získa produkty pre elektronický podpis v každom väčšom slovenskom meste. "Máme viac ako 11 registračných autorít po celom Slovensku, pričom ich počet stále rastie. Poskytujeme tiež tzv. mobilnú registračnú autoritu, čiže dokážeme prísť v prípade potreby priamo za klientom. Samotné zriadenie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis netrvá viac ako 15 minút", vysvetľuje. Výhody samotného používania elektronického podpisu sú nesporné, nehovoriac o šetrení životného prostredia. Toto riešene odbúrava byrokraciu a zbytočné papierovanie, zefektívňuje komunikáciu a zjednodušuje podnikanie. Okrem množstva času, ktoré by inak podnikateľ strávil osobným kontaktom s úradmi či firmami, je kľúčovým faktorom aj úspora nákladov. Malá firma s približne desiatimi zamestnancami minie na poštovnom, na rôznych poplatkoch, či na kancelárskom papieri stovky eur, pri väčšej firme idú náklady na tieto položky až do tisícok eur. Tieto náklady je možné pri používaní ZEP pri komunikácii v elektronickej podobe ušetriť.

Zriadenie zaručeného elektronického podpisu od DTCA v súčasnosti stojí v prvom roku používania 65 eur ročne (v tejto cene je zahrnutá aj cena za certifikované zariadenie, potrebné na používanie ZEP) a v ďalších rokoch zákazník platí už len za samotný certifikát v cene 19,90 eur za rok. Každoročné úspory sa tak v prípade každej firmy dajú počítať v stovkách eur, nehovoriac o úspore času a efektívnom využití pracovnej sily.

O tom, že rozšírenie používania elektronického podpisu stále rastie, svedčia aj aktuálne čísla spoločnosti DTCA, ktorá je najväčším poskytovateľom certifikačných služieb na Slovensku. "V roku 2010 sme vydali viac ako 6 miliónov časových pečiatok, vyše 3 tisíc kvalifikovaných certifikátov a približne 16 500 komerčných certifikátov. Možnosti využitia elektronického podpisu stále rastú - či už ide o elektronizáciu samosprávy alebo projekt eGovernment - vidím tu parelelu s penetráciou mobilných telefónov na Slovensku. Verím, že elektronická komunikácia s úradmi či firmami bude o niekoľko rokov rovnako rozšírená," hovorí Július Lintner.

Už dnes je napríklad realizácia niektorých úkonov v podnikaní možná len elektronicky. Podávanie súhrnných výkazov DPH, žiadosti o vrátenie DPH z iných členských štátov či komunikácia s Colným úradom pri vývoze a dovoze - pri týchto úkonoch sa už dnes podnikateľ bez elektronického podpisu nezaobíde. Viaceré pripravované zmeny nutnosť používania elektronického podpisu ešte viac rozšíria, napríklad od 1. januára 2012 by mala platiť povinnosť doručovať podania daňovému alebo colnému orgánu len elektronicky, pre všetkých platcov DPH (§14 z.563/2009 o správe daní - daňový poriadok).

Rásť by malo aj využívanie elektronických faktúr. V severských krajinách sú elektronické faktúry úplne bežnou praxou. Podľa prieskumu spoločnosti Itella až 80 percent obyvateľov Dánska či Nórska prijíma faktúry elektronickou formou. Slovensko je na chvoste rebríčka, prekvapujúco aj s krajinami ako Nemecko, Rakúsko či Veľká Británia. "Slováci sú zrejme konzervatívni a dlhšie im trvá osvojenie si zmien, aj keď čísla rastú každým rokom. V zahraničí sú však elektronické faktúry bežnou praxou. Myslím, že chýba osveta v tom, koľko zbytočného papierovania odbúra elektronická fakturácia. Tzv. "bezpapierová firma" je jednoznačným trendom. Myslím, že zmenu by mohla priniesť aj plánovaná legislatíva EÚ".

D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. (DTCA) na Slovensku ponúka viacero certifikačných a akreditovaných certifikačných služieb akreditovanej certifikačnej autority I.CA Praha, napríklad bezplatné testovacie certifikáty, osobné komerčné certifikáty, SSL certifikáty pre server, kvalifikované certifikáty a kvalifikované časové pečiatky, ako aj zariadenia potrebné na prácu s certifikátmi. Akcionármi DTCA sú Tatrabanka, a.s., Ditec, a.s., a První certifikační autorita - I.CA Praha, a.s., ktorá je dominantným poskytovateľom certifikačných služieb v ČR a už od r.2006 je držiteľom akreditácie zo strany NBU SR pre poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb v rámci SR.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .


Používanie elektronického podpisu rastie 17.5.2011

Rozmachu zaručenej e-komunikácie majú pomôcť zmeny v daňovom poriadku (novinky z IT biznisu)

Spoločnosť D.Trust Certifikačná Autorita (DTCA), jeden z poskytovateľov certifikačných služieb na Slovensku, vlani vydala viac ako tritisíc kvalifikovaných certifikátov, ktoré slúžia na vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu. Okrem toho vydala 16,5 tisíca komerčných certifikátov pre obyčajný elektronický podpis a šesť miliónov časových pečiatok. Tieto údaje podľa šéfa DTCA Júliusa Lintnera svedčia o tom, že používanie elektronického podpisu na Slovensku rastie.

Elektronický podpis sa na Slovensko zaviedol zákonom v roku 2002. Počet používateľov dlhé roky stúpal len pozvoľna, nakoľko chýbali služby, na ktoré by sa dal využiť. Rozmach zabrzdila najmä zákonná požiadavka, aby sa na komunikáciu s verejnou správou používal drahší a komplikovanejší zaručený elektronický podpis (ZEP), lebo len ten sa chápe ako rovnocenná alternatíva vlastnoručného podpisu. Obyčajný e-podpis sa tak mohol využívať len v obchodnom styku ako zmluvne dohodnutá forma autorizácie.

Služieb pre ZEP postupne pribúda. Komunikovať pomocou neho možno s Obchodným registrom či katastrom nehnuteľností. Potrebný je i na podávanie súhrnných výkazov DPH, žiadosti o vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ či komunikáciu s Colným úradom pri vývoze a dovoze. A avizované novinky v daňovom poriadku by jeho rozšíreniu mali ďalej pomôcť: od 1. januára 2012 by mala platiť povinnosť doručovať podania daňovému alebo colnému orgánu len elektronicky, a to pre všetkých platcov DPH.

Podľa J. Lintnera sa v priebehu rokov zlepšili i podmienky získania ZEP. DTCA má v súčasnosti na Slovensku 11 registračných autorít, v prípade požiadavky vedia prísť priamo za klientom s mobilnou autoritou: "Zriadenie kvalifikovaného certifikátu netrvá viac ako pätnásť minút." Zriadenie ZEP od DTCA stojí v prvom roku 65 eur (vrátane certifikovaného zariadenia, potrebného na používanie e-podpisu) a v ďalších rokoch 19,90 eur za rok. D.Trust však tvrdí, používateľská organizácia môže používaním e-podpisu ušetriť stovky eur ročne, nehovoriac o úspore času a efektívnom využití pracovnej sily.

Akcionármi DTCA sú Tatra banka, Ditec a První certifikačná autorita - I. CA Praha, ktorá je od roku 2006 držiteľom akreditácie Národného bezpečnostného úradu SR pre poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb v SR. Rovnaké povolenie má ešte Viasec - Prvá slovenská certifikačná autorita (zo skupiny Danubiatel, kam patrí aj telekomunikačný operátor Swan) a Disig Certifikačná autorita.


Upozornenie pre používateľov ZEP vlastniacich zariadenie Safenet iKey 2032 11.8.2010

Vážení klienti DTCA,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiace sa ukončenie platnosti certifikátu NBU SR, ktorý bol vydaný pre zariadenie Safenet iKey 2032 ako bezpečného zariadenia pre tvorbu ZEP (SSCD). Platnosť tohto certifikátu končí 31. decembra 2010 (pozri tu ).

Preto neodporúčame vlastníkom zariadenia Safenet iKey 2032 aby v súčasnosti žiadali robiť obnovu a vydávanie nových certifikátov na toto zariadenie a odporúčame im prechod na iné bezpečné zariadenia z našej ponuky.

S úctou DTCA


AKCIA "PRÁZDNINY V DTCA" v období OD 1.7.2009 DO 31.8.2009 30.6.2009

Počas akcie "PRÁZDNINY V DTCA" lacnejšie a jednoduchšie vybavíte všetko, čo potrebujete na elektronickú komunikáciu s Colnou správou SR.

Získajte ZEP komplet za NAJNIŽŠIU celkovú CENU na trhu SR, t.j. 70,00.- Eur bez DPH.

Produkt ZEP komplet v akcii zahŕňa:

 • 1 ks QC - kvalifikovaný - osobný certifikát
 • 1 ks ľubovoľný SSCD z ponuky DTCA (SSCD = certifikované zariadenie pre tvorbu ZEP -zaručený elektronický podpis so všetkými potrebnými súčasťami pre jeho používanie, t.j. čítačka a príslušný software)
 • Služby spojené s registráciou pre elektronickú komunikáciu s Colnou správou, v spolupráci so spoločnosťou Amonet, a.s. - v rámci procesu vydania certifikátu v DTCA, a.s.

PODMIENKY akcie:

AKCIA pre každého klienta DTCA, a.s., ktorý má záujem o registráciu pre elektronickú komunikáciu s colnou správou SR a splní nasledovné podmienky :

 • zakúpenie minimálne jedného balíka ZEP komplet - v akciovej cene Počet odobratých balíkov ZEP pre zamestnancov klienta v rámci akcie nie je limitovaný.
 • zakúpenie najmenej jedného komerčného - firemného certifikátu (pre šifrovanú komunikáciu s portálom Monex)
 • uskutočnenie registrácie s CR SR pre elektronickú komunikáciu podľa požiadaviek a informácií, uvedených na stránkach colnej správy SR - www.colnasprava.gov.sk (v sekcii El. komunikácia, Podmienky elektronickej komunikácie)
 • kompletný balík dokumentov potrebných pre registráciu Vašej spoločnosti získate po vyplnení elektronickej objednávky zo stránky www.amonet.sk sekcia Vývoz, Tranzit, GDS - v závislosti o ktorú službu máte záujem

ČO získate využitím tejto ponuky

 • NAJNIŽŠIU CENU na trhu za získanie kompletného vybavenia pre vytváranie Zaručeného elektronického podpisu (ZEP komplet) v zmysle zákona o elektronickom podpise
 • ÚSPORU času a energie pri vybavovaní formalít pre registráciu s CR SR pre elektronickú komunikáciu
 • na JEDNOM MIESTE v rámci procesu vydania certifikátov môžete odovzdať aj doklady pre CRSR a AmoNet potrebné pre registráciu Vašej spoločnosti

PRACOVISKÁ registračných autorít DTCA pre túto akciu:

Bratislava - v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hod.
Adresa: Plynárenská 7/C - rovnaká budova s operátorom - www.dtca.sk
Kontakt: 02- 58 222 153, 157, 0908 797 898, info@dtca.sk

Banská Bystrica - každý pracovný pondelok a piatok v čase podľa dohody.
Adresa: Partizánska 94, Banská Bystrica, v areáli Vanys, a.s., priestory spoločnosti Ditec, a.s.
Kontakt: 02- 58 222 153, 157, 0908 797 898, info@dtca.sk

Michalovce - v pracovných dňoch podľa dohody
Adresa: Školské výpočtové stredisko, Okružná 3657, Michalovce
Kontakt: 056 - 644 1994
V rámci procesu vybavovania certifikátov v Michalovciach, Vám operátor skontroluje doklady pre CRSR a Amonet potrebné pre registráciu Vašej spoločnosti a doplní údaje o vygenerovaných certifikátoch.
Vašou úlohou bude už iba tieto skontrolované doklady zaslať poštou, UPS, DHL, alebo priniesť osobne na adresu : AmoNet, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2


Od 1.3.2009 zahajuje Československá obchodná banka, a.s. ako prvá banka na Slovensku vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre verejnosť 23.2.2009

Kvalifikované certifikáty I.CA sú vydávané v súlade so Zákonom o elektronickom podpise a na základe udelenej akreditácie zo strany NBU SR na vydávenie kvalifikovaných certifikátov na Slovensku, ktorú I.CA získala v roku 2006. Kvalifikovaný certifikát je uložený na čipovej karte Starcos 3.0, ktorá patrí k najbezpečnejším a najmodernejším zariadeniam pre tvorbu elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu. Kvalifikované certifikáty I.CA budú vydávané na vybraných pobočkách ČSOB SR - zoznam pobočiek.

Cenu za vydanie kvalifikovaných certifikátov je možné nájsť na stránke http://www.dtca.sk/services/pricelist.php .

Kvalifikovaný certifikát je v súčasnej dobe možné využiť okrem iného aj v rámci využívania verejných elektronických služieb:

 • Obchodného registra
 • Portálu daňovej správy SR
 • Portálu colnej správy
 • Portálu elektronického verejného obstarávania

V prípade, že sa klient rozhodne využívať služieb elektronického bankovníctva ČSOB na Slovensku, môže tento kvalifikovaný certifikát používať ako bezpečnostný prvok v produktoch ČSOB Internetbanking 24 a ČSOB BusinessBanking Lite.

Originál clánku : Kvalifikované certifikaty I.CA na slovensku i pro verejnost

DTCA prechádza na poskytovanie služieb I.CA v SR 12.10.2006

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. pristupuje v týchto dňoch k zásadným opatreniam, ktoré výrazne zvýšia kvalitu poskytovaných certifikačných služieb.

Ako je známe, DTCA vo svojej činnosti vždy veľmi úzko spolupracovala so spoločnosťou První certifikační autorita, a.s., Praha, (I.CA), ktorá je najvýznamnejšou certifikačnou autoritou v Českej republike a za svoju históriu vydala vyše 800.000 certifikátov a kvalifikovaných certifikátov. Doposiaľ bola spolupráca DTCA - I.CA na báze outsourcovania správy certifikátov DTCA spoločnosťou I.CA. V praxi to znamenalo, že I.CA vydávala na svojej technológii certifikáty podľa požiadaviek DTCA, pričom formálnym vydavateľom certifikátov v SR bola DTCA. Vzhľadom na čoraz väčšiu potrebu interoperability a nadnárodného poskytovania certifikačných služieb sme sa rozhodli urobiť ďalší krok smerom k výraznejšiemu prepojeniu I.CA a DTCA. Po dohode s I.CA a po odsúhlasení Národným bezpečnostným úradom sme sa rozhodli dňom 12.10.2006 formálne ukončiť činnosť certifikačnej autority DTCA a poskytovať v budúcnosti certifikačné služby pod hlavičkou I.CA. DTCA sa tak namiesto vydavateľa certifikátov stane poskytovateľom certifikačných služieb renomovanej zahraničnej certifikačnej autority.

Predpokladom tohto kroku bolo získanie akreditácie I.CA v Slovenskej republike, ktoré sa v týchto dňoch stalo realitou. I.CA sa dňa 21.9.20006 stala prvou zahraničnou certifikačnou autoritou, ktorá získala akreditáciu NBU v SR podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise.

Prvým pozitívnym dôsledkom prechodu k službám I.CA, ktorí pocítia naši klienti v praxi, bude pripravované výrazné zvýšenie počtu kontaktných miest, tzv. registračných autorít. Tým sa umožní prístup k certifikačným službám bez nutnosti cestovania do vzdialených miest. I.CA má v tomto smere bohaté skúsenosti v ČR, kde so svojimi zmluvnými partnermi prevádzkuje vyše 400 registračných autorít.

Prechod DTCA k poskytovaniu služieb I.CA prebehne bez zmien v doterajšej cenovej politike DTCA. Z pohľadu klienta teda dôjde k tomu, že za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok ako doposiaľ, získa prístup k certifikačným službám na najvyššej európskej úrovni. Veríme, že táto zmena v poskytovaní našich služieb prispeje k rýchlejšiemu rozvoju využívania elektronického podpisu na Slovensku.

Vyhodnotenie pilotného projektu elektronických prihlášok na vysokú školu 15.6.2006
V dňoch 31. 5. - 2. 6. 2006 sa v Nitre uskutočnila medzinárodná konferencia UNINFOS 2006 Univerzitné informačné systémy, ktorú zorganizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a EUNIS Slovensko. Na konferencii boli prezentované aj skúsenosti UPJŠ Košice z pilotnej implementácie elektronickej prihlášky na štúdium na VŠ. Článok zo zborníka konferencie nájdete tu.
Nová verzia ovládacieho softvéru ComfortChip (2.14) k čipovým kartám 7.6.2006
DTCA ku dnešnému dňu sprístupnila používateľom čipových kariet StarCos SPK2.3 verziu 2.14.0 ovládacieho softvéru ComfortChip. Nová verzia obsahuje vylepšenú podporu generovania žiadostí ako aj dalšie drobné vylepšenia funkčnosti.

Všetkým používateľom ComfortChip-u odporúčajme nainštalovať si novú verziu, ktorú môžu nájsť v časti Podpora a pomoc > Softvér.

Nová verzia ovládacieho softvéru ComfortChip (2.12) k čipovým kartám 22.3.2006
DTCA ku dnešnému dňu sprístupnila používateľom čipových kariet StarCos SPK2.3 verziu 2.12.0 ovládacieho softvéru ComfortChip. Nová verzia obsahuje opravy odhalených problémov a drobné vylepšenia funkčnosti.

Všetkým používateľom ComfortChip-u odporúčajme nainštalovať si novú verziu, ktorú môžu nájsť v časti Podpora a pomoc > Softvér.

Certifikáty pre študentov zadarmo 13.2.2006
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prichádza pre záujemcov o štúdium so špeciálnou ponukou. Absolventi stredných škôl, ktorí si do 28.2.2006 zaevidujú elektronickú prihlášku v akademickom informačom systéme UPJŠ a následne požiadajú o vydanie komerčného certifikátu prostredníctvom Verejnej registračnej autority na PF UPJŠ a prihlášku elektronicky podpíšu, získavajú certifikát bezplatne.

Viac informácií získate na adrese ra@science.upjs.sk a na stránkach o podávaní elektronických prihlášok na fakultu.

Nová RA pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov v Banskej Bystrici 6.2.2006
DTCA rozšírila od 6. februára 2006 sieť svojich verejných registračných autorít o pracovisko na Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici. Činnosť registračnej autority bola rozšírená o vydávanie komerčných a kvalifikovaných certifikátov pre širokú verejnosť. Registračná autorita je naďalej oprávená vydávať aj komerčné certifikáty pre oblasť školstva za zvýhodených podmienok. Pracovníkov RA môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421-48-423 1757 alebo na adrese Tajovského 25, Banská Bystrica. Ďalšie informácie možno nájsť v zozname registračných autorít.
Nová verzia ovládacieho softvéru ComfortChip k čipovým kartám 12.12.2005
DTCA ku dnešnému dňu sprístupnila používateľom čipových kariet StarCos SPK2.3 verziu 2.11.0 ovládacieho softvéru ComfortChip. Nová verzia obsahuje opravy odhalených problémov a drobné vylepšenia funkčnosti.

Všetkým používateľom ComfortChip-u odporúčajme nainštalovať si novú verziu, ktorú môžu nájsť v časti Podpora a pomoc > Softvér.

Nová RA pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov v Košiciach 1.12.2005
DTCA rozšírila od 1. decembra 2005 sieť svojich verejných registračných autorít o pracovisko na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Registračná autorita je oprávnená vydávať komerčné aj kvalifikované certifikáty pre širokú verejnosť. Pracovníkov RA môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421-55-622 1128 alebo na adrese Jesenná 5, Košice. Ďalšie informácie možno nájsť v zozname registračných autorít.
Nový koreňový certifikát pre vydávanie testovacích certifikátov 30.8.2005
Počnúc 30. augustom 2005 zahájila DTCA vydávanie testovacích certifikátov s použitím nového certifikátu certifikačnej autority. Pre bezproblémové fungovanie testovacích certifikátov vydaných po tomto dátume doporučujeme všetkym používateľom testovacích certifikátov vykonať inštaláciu nového certifikátu certifikačnej autority. Testovacie certifikáty sú určené len pre testovanie technológie. Neodporúčame Vám inštalovať si koreňový certifikát pre vydávanie testovacích certifikátov ako dôveryhodný v prostredí, ktoré používate v reálnej prevádzke.
Nová RA pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre východné Slovensko 11.7.2005
DTCA rozšírila od 11. júla 2005 sieť svojich verejných registračných autorít o Školské výpočtové stredisko Michalovce. Registračná autorita SVS Michalovce je oprávnená vydávať komerčné aj kvalifikované certifikáty pre širokú verejnosť. Pracovníkov RA môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421-56-644 1994 alebo na adrese Okružná 3657, Michalovce. Ďalšie informácie možno nájsť v zozname registračných autorít.
Nový koreňový certifikát pre vydávanie komerčných certifikátov 1.7.2005
Počnúc 1. júlom 2005 zahájila DTCA vydávanie kvalifikovaných certifikátov s použitím nového certifikátu certifikačnej autority. Pre bezproblémové fungovanie komerčných certifikátov vydaných po tomto dátume doporučujeme všetkym používateľom kvalifikovaných certifikátov vykonať inštaláciu nového certifikátu certifikačnej autority.
Odborná konferencia IC Security Day 2005 19.4.2005
DTCA srdečne pozýva odobornú verejnosť a všetkých zájemcov o problematiku informačnej bezpečnosti na konferenciu IC Security Day 2005 organizovanú partnerskou spoločnosťou Info consult, s.r.o., ktorá sa bude konať dňa 12.mája 2005 v Hoteli Tatra v Bratislave. Detailné informácie a program konferencie možno získať na stránke konferencie,
DTCA dodáva časové pečiatky pre daňovú správu 14.4.2005
Dňa 7.3.2005 zahájilo Daňové riaditeľstvo SR ostrú prevádzku portálu daňovej správy, ktorý umožňuje elektronické podávanie daňových dokumentov, vrátane daňových priznaní, prostredníctvom internetu na báze zaručeného elektronického podpisu, ako plnohodnotnú náhradu papierovej formy daňových dokumentov. DTCA na základe zmluvy s Daňovým riaditeľstvom SR poskytuje časové pečiatky pre elektronickú podateľňu. Časová pečiatka DTCA je súčasťou potvrdenia daňovej správy o prijatie elektronického dokumentu a sú pre daňovníka dôkazom o čase podania dokumentu.
Nová verzia ovládacieho softvéru ComfortChip k čipovým kartám 15.3.2005
DTCA ku dnešnému dňu sprístupnila používateľom čipových kariet StarCos SPK2.3 verziu 2.8.0 ovládacieho softvéru ComfortChip. Nová verzia obsahuje množstvo vylepšení, najmä podporu kvalifikovaných certifikátov DTCA a import záloh kľúčov vytvorených v MS Windows.

Všetkým používateľom ComfortChip-u odporúčajme nainštalovať si novú verziu, ktorú môžu nájsť v časti Podpora a pomoc > Softvér.

Nový koreňový certifikát a certifikačný poriadok pre vydávanie komerčných certifikátov 1.2.2005
Počnúc 1. februárom 2005 zahájila DTCA vydávanie komerčných certifikátov (osobných aj serverových) s použitím nového koreňového certifikátu. Pre bezproblémové fungovanie komerčných certifikátov vydaných po tomto dátume doporučujeme všetkym používateľom komerčných certifikátov vykonať inštaláciu nového koreňového certifikátu.

Súčasne dňom 1.februára 2005 nadobúda platnosť nový certifikačný poriadok pre vydávanie komerčných certifikátov. Všetky komerčné certifikátu budú počnúc týmto dňom vydávané podľa tohto certifikačného poriadku.

Plánovaná zmena koreňového certifikátu a certifikačného poriadku pre vydávanie komerčných certifikátov 19.1.2005
Počnúc 1. februárom 2005 plánuje DTCA zahájenie vydávania komerčných certifikátov (osobných aj serverových) s použitím nového koreňového certifikátu. DTCA sa zároveň rozhodla poskytovať svoje služby v užšej spolupráci s partnerskou spoločnosťou První certfikační autorita, a.s., Česká republika. Veríme, že tento krok prispeje k skvaliteniu našich služieb a zjednodušeniu ich dostupnosti pre zákazníkov. V súvislosti s týmito krokmi DTCA vydala nový certifikačný poriadok pre vydávanie komerčných certifikátov. Certifikačný poriadok vstúpi do platnosti dňa 1.2.2005.
Aplikácia D. Signer / XML získala certifikáciu NBÚ SR 24.9.2004
Aplikácii D. Signer/XML patriacej spoločnosti DITEC, a.s., na vývoji ktorej sa podieľala aj DTCA, určenej pre vytváranie elektronického podpisu vo formáte xml, bol udelený Národným bezpečnostným úradom SR certifikát bezpečného produktu pre zaručený elektronický podpis. Tento certifikát vyjadruje, že D.Signer/XML spĺňa podmienky zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a súvisiacich vyhlášok, t.j.:
 • pred samotnou podpisovou procedúrou zabezpečí podpisovateľovi zobrazenie podpisovaného dokumentu,
 • zaručí, že dokument sa pri podpise nezmení.
Pre aplikáciu D.Signer/XML vytvorila DTCA podpisovú politiku, ktorá definuje právny, technický a organizačný rámec pre používanie aplikácie D.Signer/XML na vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Identifikátor podpisovej politiky tvorí jeden z parametrov vytváraného elektronického podpisu a podpisovateľ, ako aj overovateľ podpisu, sú povinní sa riadiť ustanoveniami, definovanými v rámci podpisovej politiky aplikácie D.Signer/XML.
DTCA sa stala akreditovanou certifikačnou autoritou 28.6.2004
Národný bezpečnostný úrad SR udelil dňa 28. júna 2004 spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., akreditáciu v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. DTCA tak získala oprávnenie poskytovať akreditované certifikačné služby.

Ako akreditovaná certifikačná autorita DTCA čoskoro rozšíri portfófio svojich služieb o vydávanie a správu kvalifikovaných certifikátov a vydávanie časových pečiatok. DTCA bude tieto služby poskytovať v spolupráci s První certifikační autoritou, a.s., Praha (I.CA), ktorá je jedinou akreditovanou certifikačnou autoritou v ČR a ktorej certifikáty už viac rokov úspešne využíva štátna i komerčná sféra ČR.

Kvalifikovaný certifikát DTCA sa v spojení s bezpečným zariadením na vyhotovovanie elektronického podpisu používa na podpisovanie elektronických dokumentov zaručeným elektronickým podpisom. Takýto podpis má v zmysle zákona rovnakú právnu váhu ako vlastnoručný podpis a umožňuje tak nahradiť písomné dokumenty elektronickými tak v komerčnej oblasti, ako aj v styku so štátnou správou.

Čipová karta DTCA bola certifikovaná NBÚ 18.5.2004
Na základe prijatia žiadosti spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. zo dňa 25. septembra 2003 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis .čipová karta STARCOS SPK 2.3", hardware: čip P8WE5032V0G, operačný systém: STARCOS SPK 2.3 v zmysle § 10 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise NBÚ dňa 18. mája 2004 ukončil proces certifikácie uvedeného produktu.

Uvedený produkt je možné použiť na bezpečné generovanie a uloženie kľúčového páru, vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu, uloženie certifikátov a ich využívanie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie. Certifikát zaväzuje používať produkt s podpisovou schémou 001 uvedenou v prílohe vyhlášky NBÚ č. 537/2002 Z.z. o vyhotovovaní a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky.

Pilotná prevádzka projektu pre podávanie daňového priznania cez Internet 20.2.2004
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise rozhodlo Daňové riaditeľstvo SR o realizácii projektu "Vstup daňových dokumentov cez Internet (ďalej VDDI) so zameraním na podávanie daňového priznania dane z pridanej hodnoty a daňového priznania dane z príjmov právnických osôb.

Daňové riaditeľstvo rozhodlo o rozšírení skúšobnej prevádzky na daňové úrady v pôsobnosti pracoviska Bratislava (DÚ Bratislava I., DÚ Bratislava II., DÚ Bratislava V., DÚ Bratislava VI. a DÚ pre vybrané daňové subjekty). Skúšobná prevádzka je realizovaná ako uzatvorený systém v súlade s ustanovením § 20 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, t.j. povinnosťou daňového subjektu aj naďalej zostáva doručiť daňové priznania v papierovej forme do 5 pracovných dní od jeho odoslania, inak sa nepovažuje za doručené.

Do skúšobnej prevádzky sú zapojené daňové subjekty, ktorým sú zo strany spoločnosti D.Trust Certifikačná Autorita a.s. Bratislava vystavené certifikáty, potrebné pre elektronické podpisovanie a šifrovanie daňových dokumentov. Certifikát je tiež súčasťou systému autentifikácie daňového subjektu pre vstup do aplikácie elektronického podávania daňových priznaní na stránke MonexSDE.

Kontrola DTCA zo strany NBÚ SR 17.12.2003
Dňa 17.12.2003 vykonal Národný bezpečnostný úrad SR kontrolu certifikačnej autority DTCA podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a podľa vyhlášok NBÚ č. 539/2002 Z.z., č. 541/2002 Z.z. a č. 542/2002 Z.z.

Výsledky kontroly preukázali súlad dokumentácie certifikačnej autority, ochrany osobných údajov, vykonávania bezpečnostných pravidiel, vykonávania archívnych činností, činností ragistračnej autority a činností certifikačnej autority DTCA s požiadavkami uvedeného zákona a vyhlášok.

Seminár o elektronickom podpise pre školstvo 23.10.2003
V Banskej Bystrici sa dňa 23.10.2003 uskutočnil celoslovenský seminár "Elektronický podpis a bezpečná elektronická komunikácia v oblasti školstva", ktorý pripravila DTCA v spolupráci so Školským výpočtovým strediskom v Banskej Bystrici a spoločnosťou PVT Slovakia, a.s. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia odborov školstva KÚ a VÚC, riadiacich orgánov štátnej správy pre oblasť školstva a riaditelia školských výpočtových stredísk.
Začiatok činnosti registračných autorít DTCA v Školských výpočtových strediskách 18.9.2003
Vo všetkých Školských výpočtových strediskách na Slovensku (Banská Bystrica, Bratislava, Liptovský Mikuláš, Michalovce a Piešťany) boli inštalované a uvedené do prevádzky registračné autority DTCA. Tieto registračné autority budú sprostredkúvať vydávanie certifikátov pre subjekty z oblasti školstva (školy a školské zariadenia, zamestnanci, študenti).
Podpis zmlúv o prevádzke registračných autorít DTCA 17.6.2003
Spoločnosť D.Trust Certifikačná Autorita, a.s., podpísala zmluvu o prevádzke registračných autorít DTCA so všetkými Školskými výpočtovými strediskami. Podľa tejto zmluvy budú môcť ŠVS v Banskej Bystrici, Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach a Piešťanoch ako registračné autority DTCA prijímať žiadosti o vydanie komerčných certifikátov DTCA pre subjekty v oblasti školstva.
Bezpečný prístup na stránky daňového riaditeľstva SR 17.4.2003
Medzi inštitúcie poskytujúce bezpečný prístup ku svojim stránkam s použitím certifikátu DTCA sa zaradilo i Daňové riaditeľstvo SR.
Seminár SIME o elektronickom podpise 11.4.2003
V dňoch 10. a 11. apríla 2003 sa uskutočnil seminár Slovenského inštitútu pre management a inžiniering (SIME) o elektronickom podpise. S príspevkami zaoberajúcimi sa legislatívou, technológiou a nasadením elektronického podpisu v praxi vystúpili P. Oravec z NBÚ, doc. D. Olejár z FMFI UK a RNDr. F. Kaščák z DTCA.
Obchodný register SR prístupný aj cez protokol SSL 3.3.2003
Počnúc dneškom môžete pristupovať k stránkam Obchodného Registra SR aj bezpečne - pomocou protokolu SSL. Potrebný cerifikát serveru dodala DTCA.
DTCA začala poskytovanie certifikačných služieb 1.1.2003
Spoločnosť D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., začala od 1.1.2003 poskytovať certifikačné služby v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Túto skutočnosť v zmysle uvedeného zákona vopred oznámila Národnému bezpečnostnému úradu.
Registrácia informačného systému DTCA Úradom na ochranu osobných údajov 19.12.2002
Informačný systém s názvom .Registračná autorita DTCA, Certifikačná autorita DTCA. prevádzkovaný spoločnosťou D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov a podľa §27 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov mu bolo dňa 19. 12. 2002 pridelené registračné číslo 190829.
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.