Informácie o projektoch
Certifikáty a časové pečiatky DTCA sa v súčasnosti využívajú vo viacerých významých projektoch v rámci Slovenskej Republiky. V spolupráci so správcami niektorých z nich sme pre Vás pripravili dokumenty popisujúce využitie našich služieb v rámci týchto projektov. Tieto informácie možno považovať len ako základné. Pre úplné informácie kontaktuje vždy správcu alebo prevádzkovateľa príslušného projektu.

Elektronická komunikácia s colnou správou (NCTS)
Elektronické podávanie daňových dokumentov (eTax)

Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.