Zoznam verejných registračných autorít DTCA
Služby, pri ktorých je nutná návšteva klienta v certifikačnej autorite (napr. pre potreby overenia totožnosti pri vydávaní certifikátu) poskytuje DTCA prostredníctvom siete svojich verejných registračných autorít. Ak potrebujete navštíviť registračnú autoritu môžete si z nižšie uvedeného zoznamu vybrať registračnú autoritu, ktorá sídli vo Vašej blízkosti. Vyberte si registračnú autoritu, ktorá je oprávnená vydávať typ certifikátu, aký požadujete a nemá obmedzenie na poskytovanie služieb, ktoré by neumožňovalo vydať Vám certifikát.

Návštevu registračnej autority DTCA je nutné dohodnúť si vopred telefonicky alebo e-mailom!

Verejné registračné autority DTCA

Prevádzkovateľ Mesto Ulica Kontakty - telefón, e-mail Certifikáty
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Bratislava Plynárenská 7/C +421-2-58 222 153
+421-908-797 898
info@dtca.sk
komerčné
kvalifikované
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Banská Bystrica Europa BC, Na Troskách 25 +421-2-58 222 153
+421-908-797 898
info@dtca.sk
komerčné
kvalifikované
Školské výpočtové stredisko Michalovce Okružná 3657 +421-56-687 2801
info@svsmi.sk
komerčné
kvalifikované
AB Comp, s.r.o. Malacky Zámocká 8 +421-69-2006 524
+421-907-226 282
+421-917-274 409
abcomp@abcomp.eu
komerčné
kvalifikované
ACOM PP, s.r.o. Poprad Novomeského 4 +421-52-7721 346
+421-905-262 588
ra@acom.sk
komerčné
kvalifikované
BSC Line, s.r.o. Trenčín Cintorínska 45 +421-32-7444 770
obchod@bscline.sk
komerčné
kvalifikované
Daniel Miko Žilina mobilná RA +421-904-473 348
daniel.miko@hotmail.com
komerčné
kvalifikované
IQ SERVIS, a.s. Košice Garbiarska 5 +421-903-600 834
dtca@iqservis.sk
komerčné
kvalifikované
dFlex Nitra, spol. s r.o. Nitra Kláštorská 40 +421-37-6520 075
+421-37-6520 083
ica@dflexnr.sk
komerčné
kvalifikované
Elibos, s.r.o. Žiar nad Hronom Opatovská 783/4 +421-907-519 536
+421-908-557 033
kysel@elibos.sk
komerčné
kvalifikované
FreeTech services, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš Jasna Shopping City - 2. poschodie,
Garbiarska 695
+421-944-443 100
info@freetech.sk
komerčné
kvalifikované
GNOMA s.r.o. Michalovce Partizánska 23 +421-56-64194 12, 44
+421-905-270 239
epodpis@gnoma.sk
komerčné
kvalifikované
IT partner, s.r.o Komárno Dunajské nábrežie 12 +421-35-7777 777
+421-903-821 977
info@itpartner.sk
komerčné
kvalifikované
ORBITAL s.r.o. Bardejov Baštová 6 +421-54-4744 040
marianca@orbital.sk
komerčné
kvalifikované
7P s.r.o. Vranov nad Topľou Herlianska 1077 +421-57-4461 604
ra@7psro.sk
komerčné
kvalifikované

Pobočky ČSOB - poskytujú certifikáty výhradne pre klientov ČSOB

Mesto Lokalita Ulica
Banská Bystrica Centrum - Staré Mesto Dolná 12
Bratislava Centrum - Trnavské Mýto Krížna 46
Bratislava Centrum - Slovenský rozhlas Lehockého 3
Bratislava Centrum Nám. SNP 29
Bratislava Petržalka Panónska cesta 7/A
Humenné Centrum - pešia zóna Nám. Slobody 2
Košice Centrum Nám. osloboditeľov 5
Lučenec Centrum D.Vodu 2
Martin Centrum M.R.Štefánika 56
Nitra Centrum Fraňa Mojtu 4
Nové Zámky Centrum M.R.Štefánika 19
Piešťany Centrum Nám.Slobody 17
Poprad Centrum 1. Mája 23
Prešov Centrum Hlavná 96
Prievidza Centrum Nám. Slobody 9
Senica Centrum Hurbanova 529/2
Trenčín Centrum Vajanského 3
Trnava Na kríčku Štefánikova 25
Žiar nad Hronom Centrum Štefana Moysesa 56
Žilina Centrum Legionárska 1

Registračné autority DTCA pre vydávanie komerčných certifikátov pre subjekty z oblasti školstva

Prevádzkovateľ Mesto Ulica Telefón Certifikáty
Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica Tajovského 25 +421-48-423 1757 komerčné
Školské výpočtové stredisko Bratislava Štetinova 2 +421-2-5443 1767 komerčné
Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš Hurbanova 6 +421-44-552 6221 komerčné
Školské výpočtové stredisko Michalovce Okružná 3657 +421-56-687 2801 komerčné
Školské výpočtové stredisko Piešťany Bernolákova 14 +421-33-762 3218 komerčné

Služby poskytované registračnými autoritami podľa bodu 2. sú obmedzené na vydávanie osobných certifikátov pre:

  • školy a školské zariadenia,
  • študentov základných a stredných škôl,
  • študentov denného štúdia vysokých škôl,
  • zamestnancov škôl a školských zariadení.
Upozornenie: Žiadosti o certifikáty vydávané pre uvedené subjekty musia spĺňať nasledovné naplnenie položiek jedinečného mena žiadateľa o certifikát:
  • Organizácia (O) = "názov školy"
  • Orgaznizačná jednotka (OU) = EDUCATION
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.