Referencie

Významné projekty realizované DTCA na Slovensku alebo sesterskou organizáciou I.CA v ČR:

Tatra banka, a.s. - i:key

Tatra banka i:key je druh identifikačného nástroja, ktorý je založený na technológii elektronického podpisu. Pomocou i:key je možné realizovať prevodné príkazy v Internet bankingu z klientského účtovného systému priamo do aplikácií banky bez akýchkoľvek limitov a tiež viacnásobne autorizovať platobné príkazy a dávky platieb. Autentifikačné údaje klienta a údaje pre vytváranie elektronického podpisu sú uložené na bezpečnej čipovej karte. Čipovú kartu a certifikát dodáva DTCA.

Výhody nástroja i:key:

 • chránené údaje, ktoré sú uložené na čipovej karte, nikdy kartu neopustia
 • klientský účet je možné obsluhovať kedykoľvek z ktoréhokoľvek miesta, kde je dostupné pripojenie na Internet
 • je zaručená vysoká bezpečnosť prenášaných údajov, pretože komunikácia prebieha šifrovane a autorizácia platieb je zabezpečená pomocou elektronického podpisu
 • úspora na účtovných položkách banky
 • možnosť využívať doplnkovú službu i:vypisy a získať tak prehľad o pohyboch na účte
Viac informácií na www.tatrabanka.sk

ČSOB, a.s. - ČSOB Internetbanking 24

ČSOB Internetbanking 24 je moderná služba využívajúca na komunikáciu s bankou a na obsluhu účtov osobný počítač pripojený na Internet. Pre túto službu nie je nutné inštalovať aplikáciu priamo na počítač klienta, ale informácie z banky je možné získavať na ľubovolnom počítači pripojenom na Internet.

Služba umožňuje prístup k nasledujúcim bankovým produktom:

 • zostatky účtov
 • príkazy na úhradu tuzemského korunového platobného styku
 • história účtov (zaúčtované položky)
 • zoznam nezaúčtovaných transakcií tuzemského platobného styku
 • informácie o kurzoch.
Bezpečnosť :
 • prístup pomocou čipovej karty a v nej uloženého certifikátu
 • prenos informácií pomocou protokolu https s autentičnosťou klienta
 • elektronický podpis (kľúč algoritmu RSA dĺžky 1024 bitov)
 • súkromné kľúče sú uchovávané na čipovej karte a nikdy túto kartu neopustia
Výhody riešenia :
 • okamžitý, rýchly a nepretržitý prístup k bankovým produktom a informáciám (7 dní v týždni, 24 hodín denne)
 • vysoký komfort obsluhy vďaka priamej a ľahkej komunikácii s bankou (bez nutnosti návštevy pobočky)
 • možnosť získania informácií z banky na ľubovolnom počítači pripojenom na Internet
 • potvrdenie príjmu platobných príkazov a okamžitá kontrola formálnych chýb
 • finančné zvýhodnenie elektronického platobného styku
 • vysoký bezpečnostný štandard prostredníctvom elektronického podpisu s certifikátom uloženým na čipovej karte
 • nepretržitý Hotline s okamžitou pomocou pre klientov
Viac informácií na www.csob.cz

ČNZP - E-ČNZP

RM -Systém, a.s., ČR je najväčším mimoburzovým trhom s cennými papiermi v ČR. Taktiež on ponúkol od roku 1999 klientom možnosť obchodovať na trhu RM -S prostredníctvom siete Internet v reálnom čase. Tieto služby môžu využiť zákazníci z radov fyzických i právnických osôb. Podľa Trhového poriadku RM-S, ktorý definuje dve základné skupiny zákazníkov, sa I-Zákazník zaraďuje medzi zákazníkov zvláštnych. I-Zákazník aktiváciou tejto služby získava možnosti porovnateľné s prístupom cez rýchlu podateľňu na obchodnom mieste RM-S s tým rozdielom, že pokyny na obchodovanie zadáva doma alebo vo svojej kancelárii. Aj tu je riešená bezpečnosť komunikácie klienta so systémom prostredníctvom certifikátov I.CA.

Viac informácií na www.cnzp.cz

RM-Systém, a.s., ČR - I - zákazník

RM -Systém, a.s., ČR je najväčším mimoburzovým trhom s cennými papiermi v ČR. Taktiež on ponúkol od roku 1999 klientom možnosť obchodovať na trhu RM -S prostredníctvom siete Internet v reálnom čase. Tieto služby môžu využiť zákazníci z radov fyzických i právnických osôb. Podľa Trhového poriadku RM-S, ktorý definuje dve základné skupiny zákazníkov, sa I-Zákazník zaraďuje medzi zákazníkov zvláštnych. I-Zákazník aktiváciou tejto služby získava možnosti porovnateľné s prístupom cez rýchlu podateľňu na obchodnom mieste RM-S s tým rozdielom, že pokyny na obchodovanie zadáva doma alebo vo svojej kancelárii. Aj tu je riešená bezpečnosť komunikácie klienta so systémom prostredníctvom certifikátov I.CA. Viac informácií na www.rmsystem.cz

SCP ČR - Výpis z registra emitenta

Stredisko cenných papierov ČR ponúka svojim klientom novú cestu na bezpečný prenos údajov - výpisu z registra emitenta. Bezpečná komunikácia je zabezpečená s využitím certifikátov I.CA. Škálu služieb klientom, ktorí vlastnia tento certifikát, hodlá ďalej SCP ČR rozširovať. Viac informácií na - www.scp.cz

Ocenenia a certifikáty udelené DTCA

Osvedčenie o akreditácii DTCA

DTCA bolo v r.2004 Národným bezpečnostným úradom SR vydané osvedčenie o akreditácii oprávňujúce ju poskytovať akreditované certifikačné služby. Platnosť tohto osvedčenia bola po dohode s NBU SR ukončená a dňom 12.10.2006 začala DTCA poskytovať certifikačné služby pod hlavičkou I.CA Praha, ktorá je prvou zahraničnou certifikačnou autoritou, ktorá získala akreditáciu NBU v SR podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. Podrobnosti o prechode DTCA na poskytovanie služieb I.CA sú tu.

Stránka DTCA bola zvolená Open Directory Cool Site

Používatelia najväčšieho ľuďmi zostavovaného Internetového adresára dmoz.org zvolili stránku DTCA za "Open Directory Cool Site". Coolstar by dmoz.org
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.