Ostatné produkty a služby
Cieľom DTCA je poskytovať svojim zákazníkom kompletné služby v oblasti informačnej bezpečnosti. Okrem poskytovania certifikovaných a akreditovaných certifikovaných služieb v zmysle zákona o elektronickom podpise preto DTCA ponúka i bezpečné technické zariadenia a služby umožnujúce jej zákazníkom komplexne zabezpečiť využívanie služieb informačnej spoločnosti vo vnútri organizácie i smerom von.

Školenia a konzultácie

Prvým krokom ku komplexnému zabezpečeniu využívania informačných a komunikačných technológii je pochopenie pochopenie a aplikovanie bezpečnotných princípov zo strany Vašich pracovníkov. Bez dostatočného uvedomenia v tomto smere sa stávajú neučinné i tie najsofistikovanejšie technické či organizačné riešenia. Ponúkame Vám preto možnosť zabezpečiť pre Vašich pracovníkov profesionálne školenia a kurzy v rôznych oblastiach informačnej bezpečnosti.

Návrh a implementácia organizačnej bezpečnostnej politiky

Informačná bezpečnosť je v rámci Slovenska v súčasnoti bohužial často chápaná ako okrajová záležitosť. Riešenia, ktoré sa v tejto oblasti následne prijímajú prichádzajú často neskoro a lokálneho charakteru. Celý systém následne trpí rozdrobenosťou, nekonzistentnosťou a stáva sa neprehľadným, čo vedie k dramatickému zvyšeniu rizika jeho napadnutia alebo zlyhania. DTCA preto svojim zákázníkom ponúka profesionálnu spoluprácu pri budovaní celkovej bezpečnostnej politiky organizácie i jednotlivých jej častí. DTCA v tejto oblasti môže ponúknuť široké spektrum skúseností a zázemie odborníkov a vlastných radov, akademickej obce i od svojich partnerov. Vzhľadom na rozsah ponúkaných služieb je DTCA schopná navrhované riešenia v spolupráci so svojimi partnermi i realizovať a zabezpečiť tak ich konzistentné nasadenie.

Audit informačnej bezpečnosti

Implementácia celoplošnej bezpečnostnej politiky v rámci organizácie je neľahkou a zdĺhavou úlohou. Po jej skončení spravidla potrebné vykonať jej nezávislý audit, ktorý potvrdí jej kvalitu alebo poukáže na ešte neošetrené miesta a riziká a navrhne možnosti riešenia.

Softvérové produkty

DTCA spolu so svojimi partnermi disponuje ako širokými skúsenosťami tak i radou kompletných softvérových riešení a moodulov pre oblašť infraštruktúry verejného kľúča (PKI), elektronického podpisu a informačnej bezpečnosti všeobecne. Využitie našich skúseností a produktov vo Vašich riešeniach Vám môže značne skrátiť čas potrebný na ich vývoj či nasadenie, ušetriť náklady a predísť problémom.
Osobné komerčné certifikáty
Komerčné certifikáty pre server
Kvalifikované certifikáty
Časové pečiatky
Bezpečné zariadenia
Cenník
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.