Cenník produktov a služieb

Certifikačné služby

Názov služby Cena
Kvalifikovaný certifikát
vydanie prvotného alebo následného kvalifikovaného certifikátu
19,90 Eur
Komerčný certifikát
vydanie prvotného alebo následného osobného komerčného certifikátu
15,90 Eur
Certifikát pre server
vydanie prvotného alebo následného certifikátu pre server
40,00 Eur
Testovací certifikát
vydanie testovacieho certifikátu
Zdarma

Kompletné balíky pre zaručený elektronický podpis

Názov balíka Cena
ZEP - komplet Starcos v.3 USB
Obsahuje Kvalifikovaný certifikát Comfort a USB token s čipom StarCos SPK 3.0
65,00 Eur
AKCIA - 2 x ZEP pre daňové subjekty
Obsahuje 2 x ZEP komplet v zložení Kvalifikovaný certifikát Comfort a čítačka čipových kariet SCR 3310
120,00 Eur

Zariadenia pre elektronický podpis

Názov zariadenia Cena
Čipová karta Starcos SPK 3.0
Produkt certifikovaný NBÚ SR na tvorbu zaručeného elektronického podpisu. Cena zahŕňa aj ovládací softvér SecureStore v aktuálnej verzii.
30,00 Eur
Čítačka čipových kariet (SCR 335, 3310, 3320, resp. ekvivalent)
Malá a kompaktná, pripojenie USB, ISO 7816 Class A, B contact smart card reader
18,00 Eur
Iné typy čítačiek - podľa aktuálnej ponuky Dohodou

Ostatné služby

Názov služby Cena
Zrušenie certifikátu Zdarma
Časové pečiatky Dohodou
Zriadenie klientskej registračnej autority Dohodou
Výjazd mobilnej registračnej autority Dohodou
Poštovné a balné v prípade zaslania tovaru poštou 4 Eur

Ceny sú uvádzané bez 20% DPH.

Všetky certifikáty uvedené v cenníku majú dobu platnosti 12 mesiacov (365 dní) , používajú 2048 bitové kryptografické kľúče a hashovacie funkcie radu SHA-2.

Kvalifikované certifikáty sú vydávané výhradne na bezpečné zariadenia, ktoré sú certifikované zo strany NBU SR a spĺňajú platné legislatívne požiadavky SR na ich použitie pre vytváranie zaručených elektronických podpisov, za predpokladu splnenia ostatných podmienok pre tvorbu ZEP, ktoré sú uvedené v príslušných ustanoveniach z.215/2002 v znení platných predpisov a vyhlášok NBU SR.

V prípade odberu väčšieho množstva produktov je možné dohodnúť individuálne zľavy. Informujte sa na info@dtca.sk

Cenník je platný od 24.1.2011.

Kvalifikované certifikáty
Osobné komerčné certifikáty
Certifikáty pre server
Časové pečiatky
Čipové karty StarCos
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.