Testovacie certifikáty
Testovacie certifikáty vydávané spoločnosťou První certifikační autorita, a.s., Praha (I.CA) slúžia výlučne na overenie funkčnosti technológie použitej pre realizáciu tvorby elektronického podpisu, šifrovania a iných oblastí použitia certifikátov. I.CA vydáva testovacie certifikáty automatizovane a len elektronickou cestou. Certifikát je vydaný ihneď po odoslaní riadne vyplnenej Žiadosti o vydanie certifikátu. Žiadosť o vydanie testovacieho certifikátu môžete vytvoriť na stránkach I.CA. Môžete si podať žiadosť a po splnení podmienok na ich vydanie môžete získať nasledovné typy testovacích certifikátov:

Testovací certifikát je po prijatí Žiadosti doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Preto je potrebné dbať na jej správne uvedenie.

Fyzické overenie totožnosti Žiadateľa o testovací certifikát nie je v tomto prípade potrebné a I.CA ho nevykonáva. Nie je teda potrebná návšteva registračnej autority, certifikát môžete získať len za použitia komunikácie cez Internet. I.CA nepreberá z tohto dôvodu žiadnu zodpovednosť za naplnenie obsahu certifikátov.

Platnosť testovacieho certifikátu je stanovená na 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty je automaticky ukončená jeho platnosť. Platnosť testovacieho kvalifikovaného certifikátu je možné predčasne ukončiť jeho zrušením . Obnovenie platnosti testovacieho certifikátu a vydanie následného testovacieho certifikátu nieje možné. Testovacie certifikáty nie sú zverejňované a sú vydávané zdarma.

Pred začatím používania testovacieho certifikátu je nutné nainštalovať si koreňový certifikát I.CA pre testovacie certifikáty. Odporúčame Vám vykonať inštaláciu ihneď.

Vytvoriť Žiadosť o certifikát
Požiadať o certifikát
Inštalovať koreňový certifikát
Inštalácia certifikátu
Zálohovanie certifikátu
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.