Legislatíva
DTCA sa pri svojej činnosti riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Najvýznamnejšími zákonnými normami, ktorým DTCA podlieha sú zákon o elektronickom podpise a príslušné vyhlášky a zákon o ochrane osobných údajov.

Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
Vyhláška NBÚ č. 537/2002 Z.z. o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky
Vyhláška NBÚ č. 538/2002 Z.z. o kvalifikovaných certifikátoch
Vyhláška NBÚ č. 539/2002 Z.z. o produktoch elektronického podpisu
Vyhláška NBÚ č. 540/2002 Z.z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb ...
Vyhláška NBÚ č. 541/2002 Z.z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou ...
Vyhláška NBÚ č. 542/2002 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zdrojom dokumentov je www.zbierka.sk.

Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.